Upozornenie

Úvod Upozornenie

Bezpečnostné prehlásenie:


V zmysle Potravinového kódexu SR sú výživové doplnky definované ako potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, používaných jednotlivo alebo v kombinácii.


Na základe platného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek "zdravotné, alebo výživové tvrdenie", okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).


Vzhľadom na dané skutočnosti sa pri každom nami predávanom produkte riadime vyššie uvedenými stanovami a o jednotlivých produktoch poskytujeme len povolené zdravotné a výživové tvrdenia.


Všetky informácie o zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny alebo výživových doplnkov prípadne jej liečivých účinkoch. Produkty značky Vitaking sú výživovými doplnkami, ktoré nenahradzujú návštevu lekára a ani odborné lekárske vyšetrenie.

Dodanie tovaru

Kontakt

ZAMORE s.r.o.
Štefánikova 487/36
985 54 Lovinobaňa

tel.: +421 905 746 834
email: info@zamore.eu

Copyright 2014 - 2022 © Vitaking Slovakia