Kontakt

Úvod Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť ZAMORE s.r.o.

Obchodné meno (adresa sídla spoločnosti):
ZAMORE s.r.o.
Štefánikova 487/36
985 54 Lovinobaňa
Slovenská republika

 

IČO: 47 356 421
DIČ: 2023826541
IČ DPH: SK2023826541

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vo vložke číslo 24645/S.


Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Č.účtu/kód: 4018586052/7500
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1858 6052
SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

 

Telefón/Mobil: +421 905 746 834
E-mail: info@zamore.eu

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

Prevádzková doba:

Pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 hod.

 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Peter Murín


Prevádzka (distribučný sklad):

ZAMORE s.r.o.
Beňovského 336/1
922 03 Vrbové
Slovenská republika


Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46

974 01 Banská Bystrica 1
tel.: 048/412 49 69
e-mail: bb@soi.sk

 

Ďalšie dozorujúce orgány:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová č.6
917 09 Trnava 9

tel.: 033/593 69 76

e-mailhppd@ruvztt.sk

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany

Zavarská 11

918 21 Trnava

tel.: 033/592 21 12

e-mail: Riaditel.TT@svps.sk

 

Kontaktovať nás môžete e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]

Dodanie tovaru

Kontakt

ZAMORE s.r.o.
Štefánikova 487/36
985 54 Lovinobaňa

tel.: +421 905 746 834
email: info@zamore.eu

Copyright 2014 - 2022 © Vitaking Slovakia